Welkom op tekstvertalen.net

Op deze website kunt u informatie en tips vinden over teksten vertalen. Voor meerdere talen kan het handig zijn om even de vertaling van woorden, zinnen of zelfs hele stukken tekst automatisch te laten genereren. Zo kun je teksten vertalen voor school, studie, brieven of e-mails.

Vooral het vertalen van Engelse teksten is in Nederland immens populair geworden. Dit heeft uiteraard als reden dat de Engelse taal een internationale voertaal is. Andere talen zoals Frans en Duits zijn ook veel gebruikte talen in onze gratis tekst vertaler. Dit heeft als reden, dat op de middelbare scholen de vakken Frans en Duits gegeven worden. Leerlingen kunnen stukken tekst overtypen in de vertalen, om te kijken wat de tekst (ongeveer) inhoud.

Engelse tekst vertalen

Grote internationale organisaties maken gebruik van de Engelse taal. Omdat niet iedereen in Nederland deze taal volledig onder de knie heeft is deze vertaler in het leven geroepen. Zo bieden wij de mogelijkheid met onze Engelse vertaler, om een hele tekst in een keer te laten vertalen. Overigens kunt u bij het maken van een mail terug de mail laten vertalen van Nederlands naar Engels. Ook hier willen wij u wel aanraden om de zinsopbouw van de teksten goed te controleren.

Woordenboek Engels

Juist omdat de Engelse taal zo complex is raden wij u aan om de synoniemen van woorden te bekijken. Het kan namelijk wel eens mogelijk zijn dat een woord met de verkeerde vertaling gemaakt wordt. Zo kan een woord in een andere zinsvorm, een andere betekenis hebben.

Gratis tekst vertalen

De gratis tekstvertaler die wij op onze website aanbieden is gratis te gebruiken en kan onbeperkt gebruikt worden. Het maakt hierbij dus ook niet uit of je een woord, zin of tekst vertaald. In alle gevallen kun je dit zo vaak op een dag vertalen als nodig is.

Spelling

Voor de spelling van woorden kan je de spellings- en grammatica controle van je tekstverwerker gebruiken. Maar dat is niet altijd voldoende. Soms is een woord wel juist gespeld maar heeft een andere betekenis. Je hebt dan dus het verkeerde woord gebruikt en je software zal dat niet als een fout zien. De juiste woordkeuze in een andere taal is erg belangrijk. Daarnaast biedt onze vertaler de mogelijkheid om eens te kijken of de spelling van de verschillende woorden goed is.

Let op:

Houd er wel rekening mee dat niet alle teksten kloppend zijn, omdat deze automatisch door een computer vertaald worden. Hierdoor komen alle teksten onder direct in beeld en is er dus geen sprake van een tussenpersoon. Wij raden dan ook aan, om deze vertaling als hulpmiddel te gebruiken.

Deze website is veel gevonden op de volgende zoekwoorden:

teksten vertalen, engelse tekst vertalen, tekst vertalen engels nederlands, tekst vertalen nederlands engels, duitse tekst vertalen, franse tekst vertalen, muziek teksten vertalen, teksten vertalen engels nederlands, tekst vertalen nederlands duits, gratis tekst vertalen, engels tekst vertalen, engels vertalen